Η φιλοσοφία μας

Στόχος μας να καταρρίψουμε ότι κρατάει τον άνθρωπο μακριά από τη θεραπεία του. Να  τον στηρίξουμε ώστε να μιλήσει, να τον εφοδιάσουμε με ειδικές γνώσεις ώστε να προχωρήσει  προς τη σωστή κατεύθυνση, να διώξουμε το στίγμα, να απενεχοποιηθεί ο ψυχικός πόνος.

Στην findthecure δεν βλέπουμε λίστα συμπτωμάτων αλλά ανθρώπους που επιθυμούν να μιλήσουν και να ακουστούν ουσιαστικά.

Διαδικασία

Μην μαθαίνεις λοιπόν να ζεις με τον πόνο, μίλησε μας για να σου μάθουμε πως θα απαλλαγείς από αυτόν. Πιο συγκεκριμένα το findthecure απαντά:

• Στην ανυπαρξία γνώσεων σχετικά με τις υπάρχουσες μορφές ψυχοθεραπείας.

• Στην ανυπαρξία γνώσεων σχετικά τις κατηγορίες ειδικών ψυχικής υγείας και πότε διαλέγουμε τον καθένα.

• Στην αδυναμία των υπάρχοντων μηχανών αναζήτησης να λάβουν υπόψιν ψυχολογικά και ειδικά κριτήρια που φέρει ο κάθε εν δυνάμη θεραπευόμενος.

• Στην δυσκολία επιλογής ψυχολόγου. Οι ψυχολόγοι σπάνια συστείνονται και σπανιότερα  αυτοπροβάλονται. Η ανάγνωση του βιογραφικού δεν επαρκεί για την επιλογή καθότι το ταίριασμα θεραπευτή και θεραπευόμενου έχει μεγάλη ισχύ για την εξέλιξη και την έκβαση της ψυχοθεραπείας.

• Στην αναβλητικότητα λόγω των πολλών παραμέτρων που υπάρχουν για να ξεκινήσει κανείς.